Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na remont kapitalny budynku 06-Lis-2015 Odsłon: 4
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę materiałów elektrycznych 06-Lis-2015 Odsłon: 1
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę i montaż sieci komputerowej 06-Lis-2015 Odsłon: 3