Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi od grudnia 1992. Schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Kołobrzegu przygotowane jest na 30 miejsc noclegowych (15 dla mężczyzn oraz 15 dla kobiet i matek z dziećmi) i czynne przez całą dobę.

W okresie zimowym (od listopada do marca) w celu minimalizacji zagrożeń, na jakie narażone są osoby bezdomne przebywające na klatkach, dworcach, działkowych altanach, piwnicach - MOPS tworzy noclegownię dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

O pobyt w mieszkaniu chronionym mogą się ubiegać osoby, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę albo w zwiazku z innymi okolicznościami.

Najemcy lokali mieszkaniowych, podnajemcy, osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im prawo spółdzielcze, osoby, mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych i inne osoby mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy..

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, otrzymujące już dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc w postaci pieniędzy na uiszczenie opłat za prąd. Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Obniżka czynszu jest formą pomocy przeznaczoną dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.