Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze. Dom Dziennego pobytu czynny jest codziennie od godz. 8:00 do godziny 16:00.