Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie świadczy pomoc osobom bezdomnym - mężczyznom i kobietom,

Pomagamy dzieciom, którym los odebrał nie tylko zdrowie ale i miłość osób najbliższych. Naszym celem jest stworzenie im domu, w którym zaznają bliskości i miłości, a także otrzymają szansę na szczęśliwe i zdrowe życie.