Do zakresu działania Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie należy:

Rejon opiekuńczy Centrum I obsluguje p. Małgorzata Nazwisko, starszy specjalista pracy socjalnej oraz p. Joanna Nazwisko - starszy pracownik socjalny

Biuro rejonu: ul. Bytomska 8,
tel. 32 346-22-88, 346-22-89

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 58 osób w podeszłym wieku. Wpis do Rejestru Wojewody uzyskał w dniu 19.09 2002 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Łódź ul. Piotrkowska 149
tel.: (42) 633-53-52; fax: (42) 639-77-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Imię i Nazwisko - Kierownik

Obrazek przykładowy. Bez treści

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Rejon opiekuńczy Centrum II obsluguje p. Zofia Nazwisko, specjalista pracy socjalnej oraz p. Alicja Nazwisko - starszy pracownik socjalny

Biuro rejonu: ul. Bytomska 8,
tel. 32 346-22-88, 346-22-89

Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Piotrkowska 149
tel.: (42) 633-53-52; fax: (42) 639-77-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Imię i Nazwisko - Kierownik

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze. Dom Dziennego pobytu czynny jest codziennie od godz. 8:00 do godziny 16:00.

Obrazek przykładowy. Bez treści

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Rejon opiekuńczy Lipiny obsluguje p. Barbara Nazwisko, specjalista pracy socjalnej oraz p. Joanna Nazwisko - starszy pracownik socjalny

ul. Wallisa 4, pokój 104, 105,
tel. 032 770-91-90, 770-91-92, 770-91-93, 770-91-94

Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, pok. 310, 311, 313, 314, 315, 316

Tel: 42 632 40 34; 637 13 42, fax 42 632 41 30

Główny Księgowy - Imię i Nazwisko

Obrazek przykładowy. Bez treści

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Rejon opiekuńczy Chropaczów obsluguje p. Anna Nazwisko, specjalista pracy socjalnej oraz p. Joanna Nazwisko - starszy pracownik socjalny

Siedziba biura - w Środowiskowym Domu Samopomocy
ul. Karpacka 3, pokój 1 i 3,
tel. 032 770-75-17

W dniu 10 września 2011 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy został powołany zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.