Centrum Aktywizacji Osób Starszych (CAOS) świadczy szczególny rodzaj usług opiekuńczych osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym członkom świętochłowickiej społeczności lokalnej, pozwalających im na pozostanie we własnym mieszkaniu mimo występujących dysfunkcji, osamotnienia i niezaradności życiowej.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie świadczy pomoc osobom bezdomnym - mężczyznom i kobietom,

Pomagamy dzieciom, którym los odebrał nie tylko zdrowie ale i miłość osób najbliższych. Naszym celem jest stworzenie im domu, w którym zaznają bliskości i miłości, a także otrzymają szansę na szczęśliwe i zdrowe życie.

Z uwagi na coraz częściej występujące zjawisko kryzysu w rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach chcąc wyjść naprzeciw ich potrzebom powołał od września 2012 roku nową placówkę - Ośrodek Wsparcia Rodzin, mieszczącą się na Placu Zawadzkiego 8 w dzielnicy Chropaczów.

Moje oczekiwania: rozmowa, spotkanie z drugim człowiekiem, spacery, nauka obsługi laptopa i smartfona.

Chcę poznać osobę, która pomoże mi w obsłudze komputera, pomoże mi w nauce angielskiego i matematyki, będzie ze mną rozmawiać. Chce, aby pomogła mi docenić samo życie.