Pomagamy dzieciom, którym los odebrał nie tylko zdrowie ale i miłość osób najbliższych. Naszym celem jest stworzenie im domu, w którym zaznają bliskości i miłości, a także otrzymają szansę na szczęśliwe i zdrowe życie.

 

Do tej pory naszą najważniejszą inicjatywą było utworzenie domu dziecka dla ciężko chorych, osieroconych lub porzuconych przez swoje biologiczne rodziny dzieci. Taki dom powstał w czerwcu 2007 roku.

Strona www: www.domwlodzi.org