Moje oczekiwania: rozmowa, spotkanie z drugim człowiekiem, spacery, nauka obsługi laptopa i smartfona.

 

  Pani Krystyna jest w wieku 76 lat, ma schorzenia układu krążenia i oddechowego, co przekłada się na trudności w chodzeniu. Z uwagi na schorzenia ma ograniczony kontakt z ludźmi. Bardzo chciałaby aby odwiedzał ją wolontariusz, porozmawiał z nią na różne tematy, nauczył jej obsługi laptopa lub na miarę możliwości wyszedłby z nią na spacer.

Ogłoszenie kierujemy do osoby, która jest gotowa do zaangażowania się na rzecz Pani Krystyny 3-4 razy w miesiącu po 90 min.