Jednym z działań prowadzonych przez służby pomocy społecznej jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Obok świadczeń dla osób w trudnej sytuacji materialnej wyróżnia sie tutaj przypadki związane z uzależnieniami - w tym problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie czy bezdomnością.

Telefony Zaufania

  • Telefon Zaufania w w MOPR: 56 622 00 00
    czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 17.00 do 21.00

Dostępne są również telefony zaufania, pod którymi udzielana jest pomoc w konkretnych rodzajach spraw:

  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • „Pomarańczowa linia” (dla rodzin, w których dzieci piją alkohol
  • „Niebieska linia” (pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, przy telefonie: pedagog, prawnik, terapeuta
  • „Informacja AIDS"
  • Telefon Zaufania „Pogotowie makowe” - dla osób uzależnionych od narkotyków
  • Adopcyjny Telefon Zaufania

Problem alkoholowy

W ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu funkcjonuje Zespół Interwencyjno-Motywacyjny, którego zadaniem jest podejmowanie czynności zmierzających do zmotywowania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub do orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się przez osoby uzależnione od alkoholu leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Jak skorzystać z pomocy Zespołu?

Dyżury Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego odbywają się w każdy czwartek w godz. 16.00-19.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego

Ważne linki: