Celem magazynu Sezam jest pozyskiwanie, gromadzenie i dystrybucja rezerw żywności, która jest przekazywana osobom i rodzinom, dotkniętym objawami niedożywienia i głodu, a w szczególności rodzinom wielodzietnym, niepełnym, osobom niepełnosprawnym, samotnym i bezdomnym.

Kwalifikowaniem osób do odbioru żywności z magazynu zajmują się pracownicy socjalni ośrodka. Pracownicy magazynu od 1 dnia do 25 każdego miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 na podstawie imiennych list wydają artykuły żywnościowe. W zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych ośrodek współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem. Żywność do magazynu dostarczana jest w ramach unijnego programu PEAD. W 2007 rok ośrodek otrzymał 145.618 ton artykułów żywnościowych z przeznaczeniem dla najuboższej ludności naszego miasta. Na przestrzeni całego roku z pomocy żywnościowej korzysta około 1.200 rodzin. W magazynie Sezam w okresie jesienno-zimowym, od listopada do kwietnia następnego roku prowadzone jest dożywianie grupy osób bezdomnych z problemem alkoholowym przebywających na terenie miasta. Dożywianie w postaci treściwej zupy z porcja chleba odbywa się codziennie w godz. od 13.00 do 15.00. Posiłki finansowane są z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.