Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach:

  • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
  • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia